Co je to ERIK?

Erik je plastika, jejímž autorem je výtvarník Jaroslav Doležal.

Erik je sice ptáček (a při bližším ohledání si možná všimnete, že sedí na vajíčku - zcela určitě z loutkářského hnízda - a čeká, co se z něj vylíhne), ale jeho podoba s dr. Erikem Kolárem, významným českým divadelníkem (režisérem, teoretikem, pedagogem a výjimečným člověkem) není náhodná... O přízeň hlasujících se společně ucházejí inscenace profesionálních i amatérských loutkářských souborů a skupin, což je v udílení cen (a nejen v oblasti loutkového divadla) ne zcela běžná věc.

 

Statut ceny českého středista UNIMA Erik

Cena Erik je cena pro nejinspirativnější loutkářskou inscenaci uvedenou v předchozí sezóně (premiéra či obnovená premiéra), bez ohledu na to, zda byla či nebyla uvedena na Přeletu.

Cenu uděluje České středisko UNIMA /Mezinárodní unie loutkářů/ na základě hlasování Poroty třiceti tří P (dále P 33).

 1. P 33 má minimálně 33 členů, kteří jsou jmenováni z řad členů Českého střediska UNIMA předsednictvem tohoto střediska a to po deseti loutkářích amatérských, profesionálních a nezávislých a statutárních divadel (přičemž z žádného divadelního souboru by neměl v P 33 být více než jeden člen) a nezávislí teoretici nespojení s žádným z divadel. Mělo by jít o teoreticky vybavené odborníky, kteří mají přehled o stavu všech větví českého loutkářství.
 2. Účast v P 33 je dobrovolná a nehonorovaná - jde tedy o čestnou, prestižní funkci.
 3. Členové P 33 zašlou své návrhy tak, aby došly do zahájení Přeletu nad loutkářským hnízdem.
 4. V návrzích uvedou tři inscenace v pořadí 1., 2., 3. Uvedou-li více než tři inscenace, čtvrtá a další nejsou započítávány. Neočíslují-li tyto tři inscenace, považuje se za pořadí to, jak jsou za sebou uvedeny.
 5. Inscenace na 1. místě získává 3 body, inscenace na 2. místě 2 body, inscenace na 3. místě 1 bod.
 6. Uvede-li někdo výslovně všechny tři inscenace na 1.-3. místě, získává každá z nich třetinu z 6 přidělovaných bodů = 2 body;
 7. Uvede-li někdo výslovně dvě inscenace na 1.-2. místě, získává každá z nich polovinu z 5 přidělovaných bodů = 2,5 bodu;
 8. Uvede-li někdo výslovně dvě inscenace na 2.-3. místě, získává každá z nich polovinu z celkem 3 přidělovaných bodů = 1,5 bodu.
 9. Vítězí inscenace, která obdržela nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů vítězí inscenace, která získala více prvních míst, v případě rovnosti i v této položce vítězí inscenace, která získala více druhých míst. Jsou-li i tyto vyrovnány, rozhodne mezi nimi předseda Českého střediska UNIMA či jeho zástupce.
 10. Cena se uděluje během Přeletu nad loutkářským hnízdem (v případě, že by se nekonal, do konce kalendářního roku po příslušné sezóně).
 11. Součástí ceny je propůjčení plastiky Erika, kterou předávají zástupci vloni oceněného souboru svým nástupcům. V případě nepřítomnosti zástupce vloni oceněného souboru předává cenu zástupce předsednictva Českého střediska UNIMA vyhlašující výsledek hlasování.

Ceny Erik

2018 - Bílý tesák - Divadlo DRAK, Hradec Králové

2017 - Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých - Naivní divadlo Liberec

2016 - Čechy leží u moře - Naivní divadlo Liberec

2015 - Mami, už tam budem? - Divadlo Minor, Praha

2014 - Poslední trik Georgese Méliѐse - Divadlo DRAK, Hradec Králové

2013 - Dášeňka aneb psí kusy - haf!-Divadlo Husa na provázku, Brno

2012 - Budulínek- Naivní divadlo Liberec

2011 - Back to Bullerbyn- Amatérský loutkářský spolek Športniki a LD Maribor
2010 - James Blond- Divadlo Alfa, Plzeň
2009 - Pohádka o Raškovi- Naivní divadlo Liberec
2008 - Obludárium - Divadlo bratří Formanů, Praha
2007 - Krvavé koleno a jiné pohádky pro zlobivé - Divadla Alfa, Plzeň
2006 - Tři mušketýři - Divadlo Alfa, Plzeň
2005 - Cirkus – Dno, Hradec Králové
2004 - Rocky IX. - Buchty a loutky - Buchty a loutky, Praha
2003 - Dlouhý, Široký a Bystrozraký - KALD DAMU, Praha
2002 - Kabaret Tlukot a bubnování aneb Veliké putování - Divadlo Minor, Praha
2001 - Variace na slavné téma Cyrano - Divadlo Dno, Hradec Králové
2000 - Sávitrí - Divadlo Líšeň, Brno
1999 - Zlatovláska - autorská inscenace Vítězslava Marčíka (Divadlo Studna Hosín)
1998 - Tři zlaté vlasy Děda Vševěda - Divadlo DRAK, Hradec Králové
1997 - Bystrouška, liška – soubor C, Svitavy - poprvé udělená cena Erik

Ocenění jednotlivých osobností
1995 - oblast amatérská - Ivana Faitlová
1995 - oblast profesionální - Tomáš Dvořák
1994 - oblast amatérská - Olga Strnadová
1994 - oblast profesionální - PhDr. Jan Dvořák
1993 - oblast amatérská - Ivana Faitlová
1993 - oblast profesionální - Jiří Vyšohlíd
1992 - oblast amatérská - Karel Šefrna
1992 - oblast profesionální - Marek Bečka a Buchty a loutky
1991 - oblast amatérská - Ing. Jiří Vorel
1991 - Josef Krofta

 

Foto erik-soska.jpg