Co je to ERIK?

Erik je plastika, jejímž autorem je výtvarník Jaroslav Doležal.

Erik je sice ptáček (a při bližším ohledání si možná všimnete, že sedí na vajíčku - zcela určitě z loutkářského hnízda - a čeká, co se z něj vylíhne), ale jeho podoba s dr. Erikem Kolárem, významným českým divadelníkem (režisérem, teoretikem, pedagogem a výjimečným člověkem) není náhodná... O přízeň hlasujících se společně ucházejí inscenace profesionálních i amatérských loutkářských souborů a skupin, což je v udílení cen (a nejen v oblasti loutkového divadla) ne zcela běžná věc.

 

Statut ceny českého středista UNIMA Erik

Cena Erik je cena pro nejinspirativnější loutkářskou inscenaci uvedenou v předchozí divadelní sezóně (premiéra či obnovená premiéra), bez ohledu na to, zda byla či nebyla uvedena na festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem.

Cenu uděluje České středisko UNIMA /Mezinárodní unie loutkářů/ na základě hlasování oslovených odborníků z oboru loutkového a alternativního divadla.

 1. Oslovených odborníků je nejméně 33. Jsou osloveni Českým střediskem UNIMA a jde o teoreticky vybavené odborníky nebo praktiky, kteří mají přehled o stavu českého loutkářství.
 2. Účast je dobrovolná a nehonorovaná.
 3. Oslovení odborníci mohou hlasovat kdykoliv po ukončení divadelní sezóny a své návrhy mohou předat osobně na festivalu Přelet nad loutkářským hnízdem nebo korespondenčně e-mailem na adresu veronika.nadenickova-at-idu.cz, nejpozději však do 24. listopadu daného roku.
 4. V návrzích uvedou tři inscenace v pořadí 1., 2., 3. Uvedou-li více než tři inscenace, čtvrtá a další nejsou započítávány. Neočíslují-li tyto tři inscenace, považuje se za pořadí to, jak jsou za sebou uvedeny.
 5. Inscenace na 1. místě získává 3 body, inscenace na 2. místě 2 body, inscenace na 3. místě 1 bod.
 6. Uvede-li někdo výslovně všechny tři inscenace na 1.-3. místě, získává každá z nich třetinu z 6 přidělovaných bodů = 2 body;
 7. Uvede-li někdo výslovně dvě inscenace na 1.-2. místě, získává každá z nich polovinu z 5 přidělovaných bodů = 2,5 bodu;
 8. Uvede-li někdo výslovně dvě inscenace na 2.-3. místě, získává každá z nich polovinu z celkem 3 přidělovaných bodů = 1,5 bodu.
 9. Vítězí inscenace, která obdržela nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů vítězí inscenace, která získala více prvních míst, v případě rovnosti i v této položce vítězí inscenace, která získala více druhých míst. Jsou-li i tyto vyrovnány, rozhodne mezi nimi předseda Českého střediska UNIMA či jeho zástupce.
 10. Cena se uděluje počátkem prosince v rámci slavnostního připomenutí zápisu českého loutkářství na Reprezentativní seznam nemateriálního dědictví lidstva UNESCO, které se od roku 2023 uskuteční, pokud to bude možné, vždy v místě působení aktuálního držitele Ceny ERIK..
 11. Součástí ceny je propůjčení plastiky Erika, kterou předávají zástupci posledního oceněného souboru svým nástupcům. V případě nepřítomnosti zástupce posledního oceněného souboru předává cenu zástupce předsednictva Českého střediska UNIMA vyhlašující výsledek hlasování.

Ceny Erik

2023 - Zapsaný spolek českých a slovenských loutkářů uvádí: Kašpárek a zbojník. - Divadlo DRAK a Bratislavské bábkové divadlo

2022 - Bratři naděje - Divadlo Minor, Praha

2021 - Putování dobrého Hanse Böhma Evropou - Divadlo Alfa, Plzeň

2020 - CENA NEUDĚLENA

2019 - Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! - Naivní divadlo, Liberec

2018 - Bílý tesák - Divadlo DRAK, Hradec Králové

2017 - Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých - Naivní divadlo, Liberec

2016 - Čechy leží u moře - Naivní divadlo, Liberec

2015 - Mami, už tam budem? - Divadlo Minor, Praha

2014 - Poslední trik Georgese Méliѐse - Divadlo DRAK, Hradec Králové

2013 - Dášeňka aneb psí kusy - haf!-Divadlo Husa na provázku, Brno

2012 - Budulínek- Naivní divadlo Liberec

2011 - Back to Bullerbyn- Amatérský loutkářský spolek Športniki a LD Maribor
2010 - James Blond- Divadlo Alfa, Plzeň
2009 - Pohádka o Raškovi- Naivní divadlo Liberec
2008 - Obludárium - Divadlo bratří Formanů, Praha
2007 - Krvavé koleno a jiné pohádky pro zlobivé - Divadla Alfa, Plzeň
2006 - Tři mušketýři - Divadlo Alfa, Plzeň
2005 - Cirkus – Dno, Hradec Králové
2004 - Rocky IX. - Buchty a loutky - Buchty a loutky, Praha
2003 - Dlouhý, Široký a Bystrozraký - KALD DAMU, Praha
2002 - Kabaret Tlukot a bubnování aneb Veliké putování - Divadlo Minor, Praha
2001 - Variace na slavné téma Cyrano - Divadlo Dno, Hradec Králové
2000 - Sávitrí - Divadlo Líšeň, Brno
1999 - Zlatovláska - autorská inscenace Vítězslava Marčíka (Divadlo Studna Hosín)
1998 - Tři zlaté vlasy Děda Vševěda - Divadlo DRAK, Hradec Králové
1997 - Bystrouška, liška – soubor C, Svitavy - poprvé udělená cena Erik

Ocenění jednotlivých osobností
1995 - oblast amatérská - Ivana Faitlová
1995 - oblast profesionální - Tomáš Dvořák
1994 - oblast amatérská - Olga Strnadová
1994 - oblast profesionální - PhDr. Jan Dvořák
1993 - oblast amatérská - Ivana Faitlová
1993 - oblast profesionální - Jiří Vyšohlíd
1992 - oblast amatérská - Karel Šefrna
1992 - oblast profesionální - Marek Bečka a Buchty a loutky
1991 - oblast amatérská - Ing. Jiří Vorel
1991 - Josef Krofta

 

Foto erik-soska.jpg